آیین نامه ضوابط استفاده از مرکز اطلاع‌رسانی رایانه‌ای


بخش اطلاع رسانی رایانه ای دانشگاه علوم اسلامی رضوی کوشیده است تا فضا و امکانات مناسبی را برای اساتید، طلاب، دانشجویان و کارکنان دانشگاه فراهم نماید تا این عزیزان بتوانند از اطلاع‌رسانی رایانه‌ای منابع تحقیقاتی، جستجوهای پژوهشی در اینترنت و سایتهای اطلاع رسانی، نرم افزارهای پژوهشی، کتابخانه های الکترونیکی و لوحهای فشرده تحقیقاتی در امور آموزشی و پژوهشی بهره مند گردند. ضوابط استفاده از بخش اطلاع رسانی رایانه ای به ترتیب زیر می باشد:

ارائه کارت شناسائی معتبر دانشگاه جهت استفاده ازامکانات این بخش الزامی است

کاوش در اینترنت فقط جهت استفاده اساتید، دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد می‌باشد

عدم انجام کارهای غیرپژوهشی رایانه‌ای مانند:
تایپ (اعم از تایپ و ویرایش پایان‌نامه، مقاله، نامه اداری، اطلاعیه و ...)
اجرا و نمایش تصویر، صوت، فیلم و ویرایش آنها.
استفاده شخصی از حافظه‌های جانبی (از قبیل فلش مموری، موبایل) و....
استفاده از فلاپی دیسک و لوح فشردة شخصی(CD) در زمینه‌های آموزشی، نرم‌افزارهای عمومی و ... (برای استفاده از لوح‌های فشرده شخصیِ تحقیقاتی هماهنگی قبلی با متصدی مربوط الزامی است.)

باز نکردن صفحات غیر تحقیقاتی اینترنت مانند سایت‌های نرم‌افزاری، تبلیغاتی و ...

وارد نشدن به صندوق پست الکترونیک (E-Mail)، چت نکردن، دانلود نکردن نرم‌افزار، فیلم، عکس، صوت و ...

استفاده نکردن از سیستم‌ها به صورت آموزشی.
یادآوری: جهت انجام فعالیت‌های غیر پژوهشی مذکور، می‌توان از مرکز فن‌آوری اطلاعات واقع در ساختمان شمارة 2 استفاده کرد.

کاربران محترم باید آشنایی و توانایی کافی جهت کار با ویندوز، اینترنت و نرم‌افزارهای علمی- پژوهشی را داشته باشند و آموزش این موارد به عهدة متصدیان این بخش نخواهد بود و تبعات ناشی از عدم مهارت به عهده کاربر می‌باشد.

کاربران اطلاعات تحقیقاتی خود را فقط در فضاهای تعریف شده که از سوی متصدیان تنظیم و معرفی می‌شود، مجازند ذخیره نمایند و در صورت نیاز می‌توانند آنها را به حافظه‌های جانبی شخصی خود منتقل نمایند. این بخش مسؤولیتی در قبال حفظ اطلاعات ندارد.

مدت زمان استفاده از سیستم در هر مقطع زمانی، با توجه به تراکم مراجعین به عهدة مسؤول بخش می‌باشد.

تنظیمات سیستم‌ها و نرم‌افزارها تنها به عهده مسؤول مربوطه می‌باشد و کاربران حق تغییر در آن‌ها را ندارند.

در حال حاضر هیچ‌گونه خدمات چاپی انجام نمی‌شود و کاربران می‌توانند اطلاعات خود را پس از ذخیره در حافظه‌های جانبی به محل دیگری جهت چاپ و رایت منتقل نمایند.

انتظار می‌رود مراجعین محترم در راستای اهداف پژوهشی رعایت سکوت کامل و شؤونات اسلامی را بنمایند.

تخلف از مقررات این آیین‌نامه در مرحلة اول به صورت تذکر شفاهی و در مراحل بعدی محرومیت از امکانات این بخش و گزارش به مسؤولین مافوق جهت اجرای ضوابط برای فرد خاطی را به‌همراه خواهد داشت.

با آرزوی موفقیت
ادارة کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی