پذیرش و گزینش


حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی زیدی

تحصیلات:دکترای مدرسی معارف اسلامی
عضو هیئت علمی گروه فقه و اصول
تلفن:  05132224119
پست الکترونیکی : Abolghasem.6558@yahoo.com
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره 2

اهم فعالیتها
 
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی به موجب موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشجویان خود را هر ساله از طریق آزمون اختصاصی و مصاحبه با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش می کند. این وظیفه بر عهده هسته پذیرش و گزینش دانشگاه است از این رو، اهم فعالیتهای هسته گزینش به ترتیب زیر می باشد
 •    برنامه‏ ریزى جهت برگزارى آزمون مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه
 •      تهیه آگهى پذیرش دانشجو براساس دستورالعملهاى مربوطه جهت تصویب در جلسه هسته و اعلان عمومی
 •      نظارت بر ثبت نام، تهیه و توزیع کارت ورود به جلسه آزمون و رسیدگی به اشکالات
 •      رسیدگى و نظارت بر تهیه امکانات و تعیین نیروى انسانى مورد نیاز جهت برگزارى آزمون
 •      اشراف بر  تهیه، تکثیر و حفاظت از سؤالات آزمون و ارتباط با واحدهاى ذیربط
 •    نظارت بر صلاحیت‏هاى سیاسى و اجتماعى اعضاى هیأت علمى، حق التدریسى، داوطلبان استخدام در سمت‏هاى پژوهشى و ادارى و همچنین دانشجویان طبق مقررات مربوط
 • برنامه‏ ریزى و نظارت بر اجرای آزمون پذیرش دانشجو
 •      برنامه ریزی جهت انجام مصاحبه های علمی و عمومی از کلیه قبول شدگان در مرحله اول آزمون
 •      برنامه ریزی جهت انجام تحقیقات سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و مذهبی از کلیه قبول شدگان در مرحله مصاحبه
 •      نظارت بر قبول یا رد صلاحیت افراد گزینش شده بر اساس نتایج امتحانات کتبى، مصاحبه و تحقیق
 •      نظارت بر مورد تهیه و تنظیم و یا تغییر فرمها و پرسشنامه ‏هاى عقیدتى، سیاسى، اخلاقى، علمى و سایر دستورالعملهاى مورد نیاز
 •      رسیدگى و اعلام نظر نسبت به اعتراضات و شکایات واصله از نحوه آزمون
 •      تهیه گزارشات مورد لزوم
کارشناس هسته پذیرش و گزینش      
نام  و نام خانوادگی سمت تحصیلات شماره تماس
حسین اردمه کارشناس ثبت نام و گزینش کارشناسی 05132218990داخلی215