مجله علمی ترویجی پژوهشهای اجتماعی اسلامی


 

این نشریه هم اکنون به صورت فصلنامه علمی ترویجی منتشر می شود و پیش از این در قالب دو ماهنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اندیشه حوزه در طول مدت فعالیت خود از سال 74 منتشر می شد. با توفیقات الهی و به مدد صاحبان قلم و اندیشه - فرهیختگان حوزه و دانشگاه موفق شده است تا مقالات تحقیقی ارزنده ای در زمینه های فقه، تفسیر و علوم قرآن، ادیان، اقتصاد، فلسفه و سیاست به شیفتگان علم و معرفت عرضه نماید و اهدافی همچون نشر اندیشه های نو در زمینه های مختلف علوم و معارف اسلامی و نقد دیدگاهها، تحلیل پدیده های مهم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، ایجاد روح تحقیق و نوآوری در مخاطبان، بالا بردن سطح دانش مخاطبان، ارائه پاسخ به مسائل نو ظهور را به پیش برد.

لینک های مرتبط

دیگر نشریات