حجت الاسلام دکتر جواد ایروانی

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد  دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث  
تلفن: 305 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی:irvani_javad@yahoo.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  
پایان نامه ارشد
. اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث
رساله دکترا
. زکات باطنی از دیدگاه فقهی
کتاب
.اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث 1384
. مهارت گفتگو (قرآن و حدیث) 1386
. شخصیت متعادل و رفتار معتدل (مشترک) 1387 (چاپ سوم)
. فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی(قرآن و حدیث) (مشارکت) 1387
. سازگاری و گذشت(قرآن و حدیث) 1387
. الگوی مصرف در آموزه های دینی 1388
. داستان یوسف پیامبر، اسوه های عملی و پیرایه های خرافی 1388
.اخلاق تجارت (قرآن و حدیث) 1388
.ترجمه جلد اول التمهید فی علوم القرآن استاد معرفت 1388
. اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام (مشترک) 1389
. زکات باطنی، پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن 1390
. ترجمه جلد اول التفسیر الاثری الجامع استاد معرفت 1390
.آشنایی با اقتصاد اسلامی 1391
.مصرف صحیح از نگاه اسلام. (مشترک) 1391
.نظر اسلام درباره رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت چیست؟ 1392
.اسلام درباره اخلاق کار و تجارت چه می گوید؟ 1392
.اسلام درباره فقر و ثروت چه می گوید؟ 1392
.درباره احکام بازار و تجارت چه می دانیم؟ (مشترک) 1392
. آیا در بانکداری اسلامی «بهره» وجود دارد؟ 1392
.قوانین مصرف صحیح از نگاه اسلام چیست؟ (مشترک) 1392
.الگوی ما در مصرف صحیح چیست؟ 1392
.اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟ 1392
.اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟ 1392
.مروری بر مبانی، روش و قواعد تفسیری حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای در تفسیر سوره توبه، 1393
.مبانی فقهی اقتصاد اسلامی 1393
.پول و بانکداری اسلامی (زیر چاپ
مقالات علمی پژوهشی
.بازکاوی مفهوم و کاربرد واژه های زکات و صدقه در روایات، مجله علوم و حدیث، شماره 48، تابستان 1387
. بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعده ای فقهی، مجله مطالعات اسلامی، ش1/83، پاییز و زمستان 1388
.نقدی بر «بازجستی در ادله عبادیت زکات و خمس»، مجله مطالعات اسلامی، ش1/84، بهار و تابستان 1389
. زکات باطنی از دیدگاه فقهی، مجله مطالعات اسلامی، ش1/86، بهار و تابستان 1390
.اصل صداقت در قرآن و تحلیل موارد جواز کذب. فصلنامه آموزه های قرآنی دانشگاه رضوی، ش13، بهار و تابستان 1390
.بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه، فصلنامه آموزه های فقه مدنی دانشگاه رضوی، ش4، پاییز و زمستان 1390
. انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن. فصلنامه آموزه¬های قرآنی دانشگاه رضوی، ش15، بهار و تابستان 1391
.بازخوانی روایات توریه و حکم آن. دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی (کاشان)، ش8، سال چهارم، پاییز و زمستان 1391
. بررسی قاعده فقهی- کلامی «عدم مؤاخذه و مسئولیت فرد در قبال عملکرد دیگری» مجله مطالعات اسلامی، ش 93، تابستان 1392
.بررسی وجوه اشتراک و تمایز «سنت های الهی در قرآن» و «اندیشه ناتورالیسم» وآثار هر یک بر دانش اقتصاد. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 28/8/1392. (دارای رتبه علمی پژوهشی بر اساس نامه شماره 108980/3 وزارت علوم) (گواهی چاپ)
.واکاوی چارچوب و شاخصه¬های اعتماد به نفس در پرتو آموزه¬های قرآنی. فصلنامه آموزه های قرآنی دانشگاه رضوی. ش18. پاییز و زمستان 1392
. بررسی قاعده انحصار منشا کسب درآمد به «کار». آموزه های فقه مدنی. ش 9 . بهار و تابستان 93
مقالات علمی ترویجی
.اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد. فصلنامه مشکوه، ش105- 1388
. چیستی و امکان سنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزه های قرآنی. دوفصلنامه قرآن و علم، ش10، بهار و تابستان 1391
. بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک. (مشترک)، دوفصلنامه قرآن و علم، ش11، پاییز و زمستان 1391
. سبک زندگی اقتصادی در جامعه قرآنی و جامعه غربی. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال نوزدهم، ش 97، تابستان 1392
.اعجاز قرآن در سنت های اجتماعی. (مشترک)، دوفصلنامه قرآن و علم، ش13، پاییز و زمستان 1392
.نگاهی به تاثیر فرهنگ بر پیشرفت اقتصادی. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی. سال بیستم. شماره 101. تابستان 1393
سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 8 سال
دانشگاهی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
دروس تدریسی
 • ادبیات عرب ( صرف، نحو، معانی و بیان)
 • منطق
 • فقه (شرح لمعه)
 • اصول فقه (اصول فقه مظفر، اصول استنباط، معالم)
 • تفسیر
 • علوم و تاریخ حدیث
 • تاریخ و روشهای تفسیری
 • علوم قرآنی
 • مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
 • آشنایی با اقتصاد اسلامی
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه فردوسی مشهد.
 • مدرسه علمیه عالی نواب.
 • جامعه المصطفی العالمیه.
 • دارالقرآن حرم مطهر.
 • برخی مدارس علمیه مشهد.
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث

رساله دکترا

 • زکات باطنی از دیدگاه فقهی

کتب

 • اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث 1384
 • مهارت گفتگو (قرآن و حدیث) 1386
 • شخصیت متعادل و رفتار معتدل (مشترک) 1387 (چاپ سوم)
 • فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی(قرآن و حدیث) (مشارکت) 1387
 • سازگاری و گذشت(قرآن و حدیث) 1387
 • الگوی مصرف در آموزه های دینی 1388
 • داستان یوسف پیامبر، اسوه های عملی و پیرایه های خرافی 1388
 • اخلاق تجارت (قرآن و حدیث) 1388
 • ترجمه جلد اول التمهید فی علوم القرآن استاد معرفت 1388
 • اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام (مشترک) 1389
 • زکات باطنی، پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن 1390
 • ترجمه جلد اول التفسیر الاثری الجامع استاد معرفت 1390
 • آشنایی با اقتصاد اسلامی 1391
 • مصرف صحیح از نگاه اسلام. (مشترک) 1391
 • نظر اسلام درباره رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت چیست؟ 1392
 • اسلام درباره اخلاق کار و تجارت چه می گوید؟ 1392
 • اسلام درباره فقر و ثروت چه می گوید؟ 1392
 • درباره احکام بازار و تجارت چه می دانیم؟ (مشترک) 1392
 • آیا در بانکداری اسلامی «بهره» وجود دارد؟ 1392
 • قوانین مصرف صحیح از نگاه اسلام چیست؟ (مشترک) 1392
 • الگوی ما در مصرف صحیح چیست؟ 1392
 • اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟ 1392
 • اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟ 1392
 • مروری بر مبانی، روش و قواعد تفسیری حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای در تفسیر سوره توبه، 1393
 • مبانی فقهی اقتصاد اسلامی 1393
 • پول و بانکداری اسلامی (زیر چاپ

مقالات علمی پژوهشی

 • بازکاوی مفهوم و کاربرد واژه های زکات و صدقه در روایات، مجله علوم و حدیث، شماره 48، تابستان 1387
 • بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعده ای فقهی، مجله مطالعات اسلامی، ش1/83، پاییز و زمستان 1388
 • نقدی بر «بازجستی در ادله عبادیت زکات و خمس»، مجله مطالعات اسلامی، ش1/84، بهار و تابستان 1389
 • زکات باطنی از دیدگاه فقهی، مجله مطالعات اسلامی، ش1/86، بهار و تابستان 1390
 • اصل صداقت در قرآن و تحلیل موارد جواز کذب. فصلنامه آموزه های قرآنی دانشگاه رضوی، ش13، بهار و تابستان 1390
 • بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه، فصلنامه آموزه های فقه مدنی دانشگاه رضوی، ش4، پاییز و زمستان 1390
 • انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن. فصلنامه آموزه¬های قرآنی دانشگاه رضوی، ش15، بهار و تابستان 1391
 • بازخوانی روایات توریه و حکم آن. دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی (کاشان)، ش8، سال چهارم، پاییز و زمستان 1391
 • بررسی قاعده فقهی- کلامی «عدم مؤاخذه و مسئولیت فرد در قبال عملکرد دیگری» مجله مطالعات اسلامی، ش 93، تابستان 1392
 • بررسی وجوه اشتراک و تمایز «سنت های الهی در قرآن» و «اندیشه ناتورالیسم» وآثار هر یک بر دانش اقتصاد. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 28/8/1392. (دارای رتبه علمی پژوهشی بر اساس نامه شماره 108980/3 وزارت علوم) (گواهی چاپ)
 • واکاوی چارچوب و شاخصه¬های اعتماد به نفس در پرتو آموزه¬های قرآنی. فصلنامه آموزه های قرآنی دانشگاه رضوی. ش18. پاییز و زمستان 1392
 • بررسی قاعده انحصار منشا کسب درآمد به «کار». آموزه های فقه مدنی. ش 9 . بهار و تابستان 93

مقالات علمی ترویجی

 • اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد. فصلنامه مشکوه، ش105- 1388
 • چیستی و امکان سنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزه های قرآنی. دوفصلنامه قرآن و علم، ش10، بهار و تابستان 1391
 • بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک. (مشترک)، دوفصلنامه قرآن و علم، ش11، پاییز و زمستان 1391
 • سبک زندگی اقتصادی در جامعه قرآنی و جامعه غربی. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال نوزدهم، ش 97، تابستان 1392
 • اعجاز قرآن در سنت های اجتماعی. (مشترک)، دوفصلنامه قرآن و علم، ش13، پاییز و زمستان 1392
 • نگاهی به تاثیر فرهنگ بر پیشرفت اقتصادی. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی. سال بیستم. شماره 101. تابستان 1393

سایر مقالات

 • انفاق در قرآن، مجموعه مقالات قرآن و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1387
 • اخلاق داد و ستد از دیدگاه آموزه‌های اسلامی، مجموعه مقالات قرآن و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع) 1387
 • اعتدال در قرآن، مجموعه مقالات قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی، علوم پزشکی تبریز، 1385
 • مهارتهای گفتاری در آموزه‌های اسلامی مجموعه مقالات قرآن و جامعه‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان (بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه)، 1385
 • مبانی حدود و انواع مالکیت در قرآن، مجموعه مقالات قرآن و حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1389
 • نقد اسرائیلیات از دیدگاه آیت الله معرفت، فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، شماره 26، 1386
 • خاستگاه مدارا و عفو از دیدگاه قرآن و حدیث، فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، شماره 17، 1384
 • آداب گفتگو از دیدگاه قرآن و حدیث، فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، شماره 25، 1386.
 • داستان یوسف پیامبر، اسوه های عملی و پیرایه های خرافی. فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، شماره 30 1388
 • مدارا و عفو از دیدگاه قرآن، مجموعه مقالات قرآن و جامعه شناسی(2)، 1389
 • بررسی گزاره لیس فی المال حق سوی الزکاه ، فصلنامه آموزه های فقهی دانشگاه رضوی، شماره 3،1388
 • مقاله مالکیت. دانشنامه قرآن (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 • چکیده مقاله «تشخیص اولویت­ها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر» مجموعه مقالات همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی، مشهد، مهر 1390
 • چکیده مقاله آزادی اقتصادی و دخالت دولت از دیدگاه قرآن و حدیث، » همایش ملی قرآن سفینه النجاه عصر، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، آذر 1390
 • چکیده مقاله « نقش آموزه های دینی و ارزش های معنوی در رشد اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث» همایش ملی قرآن سفینه النجاه عصر، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، آذر 1390
 • آسیب­شناسی مفاهیم اخلاقی ناظر به تولید ملی، مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، آبان 1391
 • بررسی جایگاه تولید در قرآن و حدیث، مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، آبان 1391
 • تاثیر مبانی جهان­بینی و انسان­شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر دانش اقتصاد. فصلنامه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، ش3، پاییز 1391
 • تشخیص اولویت­ها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر. مجموعه مقالات برگزیده همایش سراسری علمی پژوهشی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی(ع)، 1391
 • ارتباط سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه از منظر قرآن کریم. مجموعه مقالات برگزیده هفتمین همایش بین المللی پژوهش­های قرآنی، تهران، تیر 1392 (گواهی چاپ)
 • مقایسه سبک زندگی اقتصادی در جامعه قرآنی با سبک زندگی غربی(اهداف و مبانی). (مشترک). مجموعه مقالات برگزیده هفتمین همایش بین المللی پژوهش­های قرآنی، تهران، تیر 1392 (گواهی چاپ)
 • بررسی فقهی نظریه عدم انحصار واجبات مالی ابتدایی به زکات. مجموعه مقالات پایان­نامه­های برتر دکتری/سطح چهار با عنوان «نوآوری و مطالعات دینی»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، پاییز 1392
 • عناصر اخلاق اقتصادی اسلامی و تولید ملی. (مشترک)، مجموعه مقالات همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، 5 / 12 / 1392
 • سهم تالیف قلوب، تدبیر دینی، توجیه عقلانی. دو فصلنامه تخصصی مطالعات اسلامی میراث طه، پیش شماره2. پاییز و زمستان 1392
 • عدالت و الگوی مصرف. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی. شماره 10. تابستان 1393
 • «تاثیر مبانی جهان­بینی و انسان­شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر دانش اقتصاد». مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. بهار 1394
 • عقلانیت و رابطه آن با معنویت از نگاه مکتب لیبرال سرمایه‌داری و اسلام با تاکید بر آموزه‌های رضوی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی. جلد دوم. شهریور 1394
فهرست مقالات ارائه شده در مجامع علمی
 • مالکیت در قرآن در همایش قرآن و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1387
 • مقاله مدارا و عفو همایش قرآن و جامعه شناسی تهران 1388
 • مقاله قرآن و اقتصاد همایش قرآن و اقتصاد تهران 1388
 • مقاله وجدان کاری و انضباط اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی - دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه – دانشگاه فردوسی مشهد 1389
 • مقاله اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد، همایش اصلاح الگوی مصرف، (حوزه علمیه خراسان)، رتبه اول. 1389
 • شرکت در دومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع عدالت (در محضر مقام معظم رهبری) و ارسال مقاله برای نشست. تهران- اردیبهشت 1390
 • مقاله «تشخیص اولویت­ها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر» همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی، مشهد، مهر 1390
 • مقاله «تاثیر مبانی جهان­بینی و انسان­شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر دانش اقتصاد» اولین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 31/2/1391
 • مقاله « بررسی وجوه اشتراک و تمایز «سنت­های الهی در قرآن» و «اندیشه ناتورالیسم» وآثار هر یک بر دانش اقتصاد». دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 28/8/1392
 • عناصر اخلاق اقتصادی اسلامی و تولید ملی. (مشترک)، همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، 5 / 12 / 1392
 • عقلانیت و رابطه آن با معنویت از نگاه مکتب لیبرال سرمایه‌داری و اسلام (با تاکید بر آموزه‌های رضوی). دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی با محوریت معنویت. (چاپ و ارائه). دانشگاه فردوسی. مشهد. 22/2/1393
 • مقاله «بررسی نظریه های پولی اندیشمندان مسلمان با تاکید بر نظریه مقداری پول ابن خلدون» ، همایش بین المللی: «The 3rd Biruni Interdisciplinary International Conference On The Contribution of Muslim Scholars to Science …»
داوری مجلات علمی
 • مجله مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی و مجله تخصصی دانشگاه رضوی
تصحیح و ویرایش علمی کتاب
 • کتاب «اصول اسلامی و زمین فرصت هایی برای مشارکت»، نویسندگان: سراج سعید و بریتا پیترز. (مصحح) 1391
شرکت در همایشهای علمی
 • شرکت در همایش قرآن و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1387 با ارائه مقاله مالکیت در قرآن.
 • مالکیت در قرآن در همایش قرآن و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1387
 • مقاله مدارا و عفو همایش قرآن و جامعه شناسی تهران 1388
 • مقاله قرآن و اقتصاد همایش قرآن و اقتصاد تهران 1388
 • مقاله وجدان کاری و انضباط اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی - دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه – دانشگاه فردوسی مشهد 1389
 • مقاله اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد، همایش اصلاح الگوی مصرف، (حوزه علمیه خراسان)، 1389
 • شرکت در دومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع عدالت (در محضر مقام معظم رهبری) و ارسال مقاله برای نشست. تهران- اردیبهشت 1390
 • مقاله «تشخیص اولویتها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر» همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی، مشهد، مهر 1390
 • مقاله «تاثیر مبانی جهان بینی و انسان شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر دانش اقتصاد» اولین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 31/2/1391
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
اصول حاکم بر رفتارهای اقتصادی از دیدگاه امیر المؤمنین(ع) کارشناسی ارشد
عقل گرایی و خرافه زدایی کارشناسی ارشد
وحدت کارشناسی ارشد
محیط زیست از دیدگاه اسلام رساله دکتری
اعتدال در مصرف از دیدگاه قرآن و سنت کارشناسی ارشد
فقه اقتصادی در نهج البلاغه کارشناسی ارشد
نقش پیامیر (ص) در فرایند وحی از منظر قرآن سطح سه حوزه
ضرورت و شیوههای انتقال ارزشها به نسل بعد سطح سه حوزه
روششناسی و آسیبشناسی تفسیر نور سطح سه حوزه
مفهوم شناسی عزت و ذلت و بررسی عوامل هر یک در قرآن کریم سطح سه حوزه

 

راهنمایی پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
پاسخ های قرآنی اهل بیت به شبهات مخالفان کارشناسی ارشد
توکل از دیدگاه قرآن ، حدیث و روانشناسی و پیوند آن با اعتماد به نفس کارشناسی ارشد
تولید و مصرف مدبرانه در سیره معصومان کارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون و اعلامیه حقوق کودک کارشناسی ارشد
اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
معیارهای پذیرش روایات تفسیری با تاکید بر متون تفسیری کارشناسی ارشد
مدیریت احساسات و عواطف انسان در آموزه های اسلامی کارشناسی ارشد
نقش بینش ها و باورهای دینی در کارآمدی فرد در حوزه اقتصاد کارشناسی ارشد
شکر و کارکرد اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی آن در قرآن سطح سه حوزه
اختلاف طبقاتی. مریم فضایلی سطح سه حوزه
مطالبات اجتماعی قرآن از زنان سطح سه حوزه
زهد و کارکرد اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی آن در قرآن سطح سه حوزه
امام رضا (ع) و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کارشناسی ارشد
کسب مقامها و جوائز علمی
 • رتبه اول المپیاد علمی کشور و آزمون سراسری ارشد(1380)
 • رتبه اول آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی (1384)
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • حائز عنوان پژوهشگر برتر جشنواره نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری خراسان 1387.
 • حایز عنوان پژوهشگر برتر حوزه علمیه خراسان. (1387 و 1389)
 • کتاب اخلاق اقتصادی: کتاب سال خراسان(1385)- کتاب سال حوزه(1385)- رتبه سوم ششمین جشنواره علمی- پژوهشی فردوسی(1386)- برگزیده آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان- (1386)
 • مقاله مدارا و عفو: برگزیده چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن تهران(1385)
 • رساله دکتری: برگزیده کتاب سال حوزه در بخش پایان نامه ها (قم 1388) – برگزیده ایده های برتر پایان نامه ها (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 1388)
 • ترجمه «التمهید» آیه الله معرفت(ره)، ج1، رتبه سوم سطح 4 در بخش ترجمه در ششمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان، 1389
 • کتاب اصلاح الگوی مصرف، برگزیده آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان، 1390
 • مقاله «تشخیص اولویت¬ها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر»، برگزیده همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی، مشهد، مهر 1390
 • - کتاب مهارت گفتگو، برگزیده اولین فراخوان آثار پژوهشی در حوزه تبلیغ، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان، مهر 1390
 • «شایسته تقدیر» به عنوان «پژوهشگر برتر» در جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی (استانداری خراسان رضوی) ، دیماه 1390
 • کتاب زکات باطنی، پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن, کتاب سال خراسان (1391)
 • کتاب زکات باطنی، پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن, رتبه اول آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان (1391)
 • کتاب آشنایی با اقتصاد اسلامی، برگزیده جشنواره «به پیشگاه خورشید» (آستان قدس رضوی)، شهریور 1392
 • کتاب آشنایی با اقتصاد اسلامی، برگزیده آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان، 1392
 • کتابچه های هشت گانه اقتصاد در سبک زندگی، برگزیده کتاب سال خراسان (1393)
 • مقاله چیستی و امکان سنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزه های قرآنی، رتبه سوم سطح چهار در بخش مقاله، نهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان (92-93)
 • پژوهشگر برتر قرآنی استان خراسان رضوی، دهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد، استانداری خراسان رضوی، تیر ماه 1394
 • کتاب زکات باطنی. رتبه دوم نخستین دوره جشنواره علامه طباطبایی. مهر 1394
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • همکاری با مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت پژوهشگر از 1380 تا 1383 و شرکت در دوره های تربیت پژوهشگر و مشارکت در اجرای طرحهای پژوهشی
 • عضو ستاد تفسیر حوزه علمیه مشهد
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی آموزه¬های قرآنی دانشگاه رضوی
طرحهای تحقیقاتی
 • مشارکت در طرح فرهنگ روابط اجتماعی مرکز پژوهش دانشگاه رضوی
 • مشارکت در طرح اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام مرکز پژوهش دانشگاه رضوی
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • همکاری با مجله مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با سمت داوری مقالات علمی.
 • مدیر گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 1384

نسخه قابل چاپ
متون عمومي