حجت الاسلام دکتر سید محمدحسن موسوی خراسانی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی  مربی گروه حقوق  
تلفن : 304 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی:moosavikhorasani@razavi.ac.ir نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  
پایان نامه ارشد
. مبانی حق شرط در حقوق بین الملل و اسلام
مقالات
. مبانی حق شرط در حقوق و اسلام با نگاهی به حق شرطهای ایران
. معاهدات بین المللی و قرآن کریم
سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد
دانشگاهی کارشناسی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دروس تدریسی
 • حقوق بین الملل عمومی 1و2.
 • حقوق بین الملل خصوصی 1 و2.
 • حقوق تطبیقی.
 • اصول سازمانهای بین المللی.
 • داوری بین المللی
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • جامعه المصطفی العالمیه مشهد
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • مبانی حق شرط در حقوق بین الملل و اسلام

مقالات

 • مبانی حق شرط در حقوق و اسلام با نگاهی به حق شرطهای ایران
 • معاهدات بین المللی و قرآن کریم
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • مدیر گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی از 83 تا91.
 • عضو شورای گروه های آموزش دانشگاه علوم اسلامی رضوی از 83.
 • عضو شورای گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی از 83.

نسخه قابل چاپ
متون عمومي