دکتر علیرضا روحی

دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  دانشیار گروه تاریخ  
تلفن: 325 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی:dr.Rohy@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  
پایان نامه ارشد
. وزیران آل بویه
مقالات
. هفت دور تاریخ مقدس بشری از دیدگاه اسماعلیان
. دور قیامت از نظر اسماعلیان نزاری
. پژوهشی در باب جغرافی دانان اندلس و آثار آنها
. قاضی عیاض و کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفی
. نهادهای آموزشی در خراسان عصر سلجوقی
. سیر اندیشه مهدویت از دیدگاه اسماعلیان
. مدخل ابو زید احمد بن سهل بلخی فرهنگستان علوم پزشکی
. مدخل بیمارستان بدر فرهنگستان علوم پزشکی
. مدخل فضل بن شاذان دانشنامه جهان اسلام
. مدخل مفضل بن عمر جعفی دانشنامه جهان اسلام
. مدخل ناووسیه دانشنامه جهان اسلام
. مدخل عبیدیه دانشنامه جهان اسلام
رساله دکترا
. فرهنگ و تمدن اسلامی در خراسان عصر سلجوقی
سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
دانشگاهی کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دروس تدریسی
 • تاریخ اسلام 1 و2.
 • جغرافیای تاریخی در اسلام.
 • شناخت مآخذ تاریخ اسلام.
 • شناخت مآخذ تاریخ تشیع.
 • تاریخ علوم در اسلام 3.
 • تاریخ علوم در اسلام 3.
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
 • جامعه المصطفی العالمیه مشهد.
سوابق پژوهش

پایان نامه ارشد

 • وزیران آل بویه

رساله دکترا

 • فرهنگ و تمدن اسلامی در خراسان عصر سلجوقی

مقالات

 • هفت دور تاریخ مقدس بشری از دیدگاه اسماعلیان
 • دور قیامت از نظر اسماعلیان نزاری
 • پژوهشی در باب جغرافی دانان اندلس و آثار آنها
 • قاضی عیاض و کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفی
 • نهادهای آموزشی در خراسان عصر سلجوقی
 • سیر اندیشه مهدویت از دیدگاه اسماعلیان
 • مدخل ابو زید احمد بن سهل بلخی فرهنگستان علوم پزشکی
 • مدخل بیمارستان بدر فرهنگستان علوم پزشکی
 • مدخل فضل بن شاذان دانشنامه جهان اسلام
 • مدخل مفضل بن عمر جعفی دانشنامه جهان اسلام
 • مدخل ناووسیه دانشنامه جهان اسلام
 • مدخل عبیدیه دانشنامه جهان اسلام
شرکت در همایشهای علمی
 • همایش امام حسین (ع) و عاشورا پژوهشی سازمان اوقاف مشهد 87

نسخه قابل چاپ
متون عمومي