حجت الاسلام دکتر محسن جهانگیری

دانشیار گروه فقه و اصول    
تلفن: 05132218990 داخلی 323 پست الکترونیکی: m.jahangiri2008@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره 2  
کتاب
.تمایزهای فقهی زن و مرد
.آرای فقهی در هنر نقاشی و مجسمه سازی
.رابطه اجتهاد و اخباری گری
.معجم اصولی تطبیقی
مقالات
.آثار مثبت و منفی اخبارگری
.سلفیه و اخباریه در مواجهه با عقلانیت تشریعی
.اجتماع امر و نهی
.حکم فقهی مستثنیات غیبت
.دوران امر بین تخصیص و نسخ
.قاعده لاضرر
.پیدایش علم اصول
.پژوهشی در "ارتداد" از منظر فقه
.معروف و منکر در قرآن و روایات
.تحقیقی پیرامون معاد
.حقیقتی پیرامون آثار گناه
.توضیح اختصاری در مکاسب شیخ انصاری
.توضیح اختصاری در رسایل شیخ انصاری
.توضیح اختصاری در کفایه آخوند خراسانی
.بیست مقاله در زندگینامه علمای امامی (اصولی و اخباری)
.فقه، جهانی سازی و چالشها
.نگاهی اجمالی به آیات الاحکام
.اکزیستاسیالیسم (انگلیسی)
.چرایی و روایی اجتهاد
سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 1364
دانشگاهی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد 1375
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 1379
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 1385

در مقطع سطح 1 از محضر حجج اسلام حاج آقای موسوی نژاد، فاضلی نژاد، محمد حسن ربانی، حجت هاشمی خراسانی و محمد باقر واعظی و در مقطع سطح 2 و 3 از محضر حضرات آیات و حجج اسلام سید حسن صالحی، سید حسن مرتضوی، رجبعلی رضازاده، مصطفی اشرفی شاهرودی، محمد واعظ راده خراسانی، سید کاظم مدیر شانه چی، حسن مباشری، سعیدی، محمود ناطقی، رجایی شاهرودی و در مقطع سطح 4 (خارج فقه و اصول) از محضر حضرات آیات میرزا علی فلسفی (یک دوره اصول و در کنار آن فقه)، سید حسن مرتضوی (یک دوره اصول و در کنار آن فقه)، علم الهدی (بخشی از اصول)، ناصر مکارم شیرازی (مسائل مستحدثه) و سید عزالدین زنجانی بهره برده شده است.

گذراندن دوره کامل احکام بر اساس رساله فارسی و تحریر الوسیله حضرت امام (ره) و گذراندن دوره درس عقاید و معارف اسلامی در محضر حاج آقای موسوی نژاد.

شرکت در دوره‌های آموزشی دفتر تبلیغات؛ مانند: دورة تربیت مربی کودک, روش تحقیق و یاد داشت برداری، خط و....

دروس تدریسی
 • ادبیات عرب (صرف، نحو، بلاغت)
 • اصول فقه (معالم، اصول استنباط، اصول مظفر، رسائل، کفایه، خارج اصول).
 • فقه (شرح لمعه، مکاسب).
 • قواعد فقه.
 • منطق
 • زبان عمومی (گرامر، قرائت، مکالمه، آزمایشگاه)
 • زبان تخصصی (علوم قرآنی، فلسفه، تاریخ اسلام)
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دفتر تبلیغات اسلامی
 • برخی مدارس علمیه مانند مدرسه حاج آقای موسوی نژاد، امام حسین (ع)، مجتمع حضرت اباالفضل (ع)، مدرسه آیة الله خویی، مدرسه امام محمد باقر (ع) و برخی مکاتب علمیه مانند مکتب نرکس.
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • آرای فقهی هنر نقاشی و مجسمه سازی

رساله دکترا

 • رابطه اجتهاد و اخبارگری

کتب

 • تمایزهای فقهی زن و مرد
 • آرای فقهی در هنر نقاشی و مجسمه سازی
 • رابطه اجتهاد و اخباری گری
 • معجم اصولی تطبیقی

مقالات

 • آثار مثبت و منفی اخبارگری
 • سلفیه و اخباریه در مواجهه با عقلانیت تشریعی
 • اجتماع امر و نهی
 • حکم فقهی مستثنیات غیبت
 • دوران امر بین تخصیص و نسخ
 • قاعده لاضرر
 • پیدایش علم اصول
 • پژوهشی در "ارتداد" از منظر فقه
 • معروف و منکر در قرآن و روایات
 • تحقیقی پیرامون معاد
 • حقیقتی پیرامون آثار گناه
 • توضیح اختصاری در مکاسب شیخ انصاری
 • توضیح اختصاری در رسایل شیخ انصاری
 • توضیح اختصاری در کفایه آخوند خراسانی
 • بیست مقاله در زندگینامه علمای امامی (اصولی و اخباری)
 • فقه، جهانی سازی و چالشها
 • نگاهی اجمالی به آیات الاحکام
 • اکزیستاسیالیسم (انگلیسی)
 • چرایی و روایی اجتهاد
راهنمایی پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
کاربرد امداد الهی و معنویت در تحولات سیاسی سطح3
تطبیقات فقهی بحث ترتب کارشناسی ارشد
مرجعیت شورایی سطح3
کسب مقامها و جوائز علمی
 • احراز عنوان طلبه ممتاز حوزه علمیه مشهد.
 • احراز رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 79
 • احراز رتبه اول آزمون دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی 81
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • همکاری با مجله مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با سمت ارزیاب مقالات علمی
 • همکاری با مراکز حوزوی و دانشگاهی در داوری مقالات و کتب
 • همکاری با برخی مراکز آموزشی، فرهنگی و نهادهای انقلابی، بسیج و سپاه
 • همکاری با جشنواره آثار پژوهشی سال حوزه علمیه خراسان با سمت داور آثار پژوهشی
 • همکاری با مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت دبیر علمی و عضو هیئت تحریریه مجله آموزه های فقهی و اصولی
سوابق مدیریتی و اجرای
 • مدیر گروه زبان انگلیسی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 81-73.
 • رئیس مرکز پژوهش شهید هاشمی نژاد 83- 79.
 • معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 85-82 .
 • مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای فقهی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از 85.
 • مدیر گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی از 85
 • عضو شورای گروه های آموزش دانشگاه علوم اسلامی رضوی از 83

نسخه قابل چاپ
متون عمومي