حجت الاسلام دکتر علی نصرتی

استادیار گروه فقه و اصول    
تلفن : 334 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی:nosrati@razavi.ac.ir نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  
آثار پژوهشی
.پایان نامه ارشد:نقد محتوایی حدیث، راهها و روشها
.رساله دکترا:مبانی و روشهای نقد و فهم حدیث در نگاه شیخ اعظم انصاری
.کتاب:مشارکت در نگارش کتاب "اهل البیت (ع) فی الکتاب"
.مقاله :بررسی روایت اقراء کما یقراء الناس با نگاه به فهم شیخ اعظم انصاری
سوابق مدیریتی و اجرایی
.مسئول امور تدریس مدارس علمیه دانشگاه علوم اسلامی رضوی 81-79
.رابط دانشگاه علوم اسلامی رضوی و حوزه علمیه مشهد 86-82
سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 8 سال
دانشگاهی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتری علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
اساتید
 • ادبیات: اساتید مدرسه امام محمد باقر (ع)، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر واعظی، حجت الإسلام والمسلمین رضوانی، حجت الاسلام و المسلمین وزیری زاده
 • نهج البلاغه و اخلاق: حجت الإسلام و المسلمین غلامرضا دهشت
 • معالم: حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود مرویان
 • اصول فقه مظفر: حجت الإسلام و المسلمین صالحی
 • شرح لمعه: حجت الاسلام و المسلمین امیری و مرحوم حجت الإسلام و المسلمین ناطقی
 • فرائد الأصول (رسائل): حجت الاسلام ملکی
 • مکاسب: حجت الإسلام و المسلمین مصباح عاملی
 • کفایة الأصول: آیت الله رجبعلی رضازاده و حجت الاسلام و المسلمین تبادکانی
 • خارج فقه: آیت الله حاج شیخ علی فلسفی، آیت الله مرتضوی و آیت الله مهدی مروارید
 • خارج أصول: آیت الله حاج شیخ علی فلسفی و آیت الله مهدی مروارید
 • علوم قرآنی و تفسیر: آیت الله محمد هادی معرفت، دکتر محمد باقر حجتی، دکتر محمدعلی مهدوی راد و دکتر مرتضی ایروانی
 • رجال: آیت الله مسلم داوری و آیت الله مهدی مروارید
 • فلسفه و کلام اسلامی: مرحوم آیت الله علمی
دروس تدریسی
 • ادبیات عرب (صرف، نحو و بلاغت، معانی و بیان)
 • اصول فقه(اصول استنباط، اصول مظفر، رسائل شیخ انصاری)
 • فقه(شرح لمعه، مکاسب شیخ انصاری)
 • علوم قرآنی و تفسیر
 • علوم حدیث
 • منطق
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • مدارس علمیه امام باقر (ع)، سلیمانیه، حجتیه اصفهانی، عسکریین، فاضلیه و مکاتب حضرت رقیه (س)، بیت الزهرا (س)
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
سمت عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
راهنما کیفیت جزا در قیامت سطح1
مشاور قبض و اقباض در عقود و ایقاعات از منظر فقه و حقوق سطح 3
اسباب فسخ نکاح در فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت کارشناسی ارشد
محقق نراقی و اصول و قواعد رجالی در مستند الشیعه کارشناسی ارشد
یأس در زندگی کارشناسی ارشد
کسب مقامها و جوائز علمی
 • احراز رتبه دوم دهمین مجمع دانشجویان و طلاب ممتاز بسیجی شاهد و ایثارگر کشور
 • احراز عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی
 • احراز عنوان طلبه ممتاز در حوزه علمیه مشهد در سال 1373
 • احراز رتبه هشتم کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1379 در رشته الهیات و معارف اسلامی
 • احراز رتبه برتر مقاله «بررسی روایت "اقرأ کما یقرأ الناس" با نگاهی به فهم شیخ انصاری» در هشتمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • همکاری با مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت پژوهشگر
 • دوره های تربیت پژوهشگر و مشارکت در اجرای طرحهای پژوهشی
 • شرکت در مباحثات تخصصی فقه و اصول مؤسسه ثامن از 1381 تا 1385
 • همکاری با مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت ارزیاب مقالات
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • مسئول امور تدریس مدارس علمیه دانشگاه علوم اسلامی رضوی 81-79
 • رابط دانشگاه علوم اسلامی رضوی و حوزه علمیه مشهد 86-82

نسخه قابل چاپ
متون عمومي